Thứ Năm, 09/03/2023

12222834535440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.468.180.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.959.716.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.468.180.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.959.716.750đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○593500.000đ
Giải ba○○○1422750.000đ