Thứ Ba, 09/04/2019

10141936484903

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 104.660.257.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.705.261.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0104.660.257.350đ
Jackpot 2○○○○○●13.705.261.050đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1024500.000đ
Giải ba○○○2153950.000đ