Thứ Bảy, 09/04/2022

02031928424512

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.264.577.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.252.846.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.264.577.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.252.846.900đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○959500.000đ
Giải ba○○○1952950.000đ