Thứ Bảy, 09/06/2018

09232539525338

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.057.037.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.749.839.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.057.037.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.749.839.850đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○616500.000đ
Giải ba○○○1245250.000đ