Thứ Năm, 09/07/2020

03101117265421

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.401.479.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.472.460.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.401.479.950đ
Jackpot 2○○○○○●13.472.460.950đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○650500.000đ
Giải ba○○○1442750.000đ