Thứ Bảy, 09/07/2022

05212447525520

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 183.948.645.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 11.533.601.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0183.948.645.900đ
Jackpot 2○○○○○●011.533.601.550đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1497500.000đ
Giải ba○○○3260350.000đ