Thứ Năm, 09/11/2017

02030623343650

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 100.817.638.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.110.772.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0100.817.638.950đ
Jackpot 2○○○○○●15.110.772.400đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○545500.000đ
Giải ba○○○1158550.000đ