Thứ Bảy, 09/11/2019

01030625294112

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.018.617.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.385.662.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.018.617.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.385.662.150đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○543500.000đ
Giải ba○○○1150.000đ