Thứ Ba, 09/11/2021

12252647515316

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 115.517.111.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.956.654.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0115.517.111.250đ
Jackpot 2○○○○○●13.956.654.050đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1259500.000đ
Giải ba○○○2692850.000đ