Thứ Năm, 09/12/2021

03143340415017

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 172.318.645.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.557.945.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0172.318.645.650đ
Jackpot 2○○○○○●13.557.945.150đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1097500.000đ
Giải ba○○○2671750.000đ