Thứ Bảy, 10/02/2018

08101925364607

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 22.350.630.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●211.175.315.250đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1769500.000đ
Giải ba○○○3730750.000đ