Thứ Bảy, 10/03/2018

09202731484942

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 70.013.824.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●170.013.824.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1242500.000đ
Giải ba○○○2828450.000đ