Thứ Ba, 10/03/2020

23253036455253

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 89.968.227.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.284.089.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○089.968.227.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.284.089.900đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○742500.000đ
Giải ba○○○1552550.000đ