Thứ Bảy, 10/04/2021

12131617274749

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.224.077.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.190.158.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.224.077.000đ
Jackpot 2○○○○○●14.190.158.850đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○508500.000đ
Giải ba○○○1101750.000đ