Thứ Bảy, 10/09/2022

02081519353814

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 77.139.433.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.202.611.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○077.139.433.650đ
Jackpot 2○○○○○●13.202.611.000đ
Giải nhất○○○○○3540.000.000đ
Giải nhì○○○○1706500.000đ
Giải ba○○○2718550.000đ