Thứ Bảy, 10/10/2020

05104750535422

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 37.248.098.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.971.449.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○037.248.098.700đ
Jackpot 2○○○○○●13.971.449.700đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○383500.000đ
Giải ba○○○895750.000đ