Thứ Bảy, 11/01/2020

08111719254753

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.734.762.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.174.120.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.734.762.300đ
Jackpot 2○○○○○●05.174.120.150đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○694500.000đ
Giải ba○○○1236050.000đ