Thứ Bảy, 11/02/2023

04134548525405

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.529.908.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.392.212.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.529.908.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.392.212.100đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○422500.000đ
Giải ba○○○936950.000đ