Thứ Năm, 11/04/2019

01083132375553

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 107.805.747.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.349.498.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0107.805.747.000đ
Jackpot 2○○○○○●03.349.498.850đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○875500.000đ
Giải ba○○○1813650.000đ