Thứ Năm, 11/07/2019

06091526353834

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 90.442.473.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.368.840.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○090.442.473.600đ
Jackpot 2○○○○○●14.368.840.150đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1126500.000đ
Giải ba○○○1881150.000đ