Thứ Ba, 12/02/2019

01121734484947

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.334.463.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.485.187.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○048.334.463.400đ
Jackpot 2○○○○○●05.485.187.800đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○836500.000đ
Giải ba○○○1578050.000đ