Thứ Bảy, 12/02/2022

04081242445141

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.252.857.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.632.236.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.252.857.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.632.236.150đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○730500.000đ
Giải ba○○○1704850.000đ