Thứ Ba, 12/05/2020

01082534384428

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 192.141.839.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.335.999.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○1192.141.839.100đ
Jackpot 2○○○○○●05.335.999.650đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1295500.000đ
Giải ba○○○2758850.000đ