Thứ Ba, 12/07/2022

12132425394109

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 195.504.840.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 12.817.623.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0195.504.840.300đ
Jackpot 2○○○○○●112.817.623.150đ
Giải nhất○○○○○4740.000.000đ
Giải nhì○○○○1959500.000đ
Giải ba○○○4139550.000đ