Thứ Bảy, 12/08/2017

06162032385134

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.666.199.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.629.577.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.666.199.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.629.577.750đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○330500.000đ
Giải ba○○○659850.000đ