Thứ Bảy, 12/09/2020

20212430314440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.710.641.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.356.073.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○047.710.641.000đ
Jackpot 2○○○○○●13.356.073.700đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○442500.000đ
Giải ba○○○992650.000đ