Thứ Bảy, 12/10/2019

21394851535505

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.556.777.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.464.986.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.556.777.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.464.986.450đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○379500.000đ
Giải ba○○○726250.000đ