Thứ Ba, 12/11/2019

10172427363933

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.779.236.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.581.286.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.779.236.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.581.286.500đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○708500.000đ
Giải ba○○○1459750.000đ