Thứ Bảy, 12/11/2022

08182330354243

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.525.177.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.320.316.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.525.177.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.320.316.650đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○884500.000đ
Giải ba○○○1890450.000đ