Thứ Bảy, 12/12/2020

03143236414654

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 62.117.400.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.241.508.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○062.117.400.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.241.508.450đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○503500.000đ
Giải ba○○○1209450.000đ