Thứ Bảy, 13/01/2018

03212526515537

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 236.891.603.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.779.321.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0236.891.603.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.779.321.100đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1281500.000đ
Giải ba○○○2854250.000đ