Thứ Ba, 13/03/2018

01021746474944

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 306.583.901.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.731.544.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.583.901.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.544.600đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1221500.000đ
Giải ba○○○2552350.000đ