Thứ Bảy, 13/03/2021

07192023365509

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.550.537.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.474.180.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○098.550.537.600đ
Jackpot 2○○○○○●06.474.180.700đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1231500.000đ
Giải ba○○○2614950.000đ