Thứ Bảy, 13/04/2019

09132021364332

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 110.883.292.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.691.448.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0110.883.292.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.691.448.400đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○937500.000đ
Giải ba○○○1910350.000đ