Thứ Năm, 13/06/2019

06091522295325

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 65.946.387.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.177.421.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○065.946.387.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.177.421.450đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○715500.000đ
Giải ba○○○1317750.000đ