Thứ Ba, 13/07/2021

05111827344342

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.794.244.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.112.801.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.794.244.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.112.801.750đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○593500.000đ
Giải ba○○○1136250.000đ