Thứ Bảy, 13/08/2022

19282930333614

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 45.228.896.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.045.280.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○045.228.896.850đ
Jackpot 2○○○○○●06.045.280.850đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○610500.000đ
Giải ba○○○1366450.000đ