Thứ Bảy, 13/11/2021

18222933464837

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 124.370.953.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.487.009.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0124.370.953.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.487.009.400đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○1238500.000đ
Giải ba○○○2524250.000đ