Thứ Ba, 13/12/2022

10223137415220

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 146.920.318.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.273.814.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0146.920.318.050đ
Jackpot 2○○○○○●15.273.814.700đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○1572500.000đ
Giải ba○○○3757450.000đ