Thứ Ba, 14/02/2023

01093337434523

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.534.625.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.614.958.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.534.625.600đ
Jackpot 2○○○○○●13.614.958.400đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○531500.000đ
Giải ba○○○1185950.000đ