Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 348.542.745.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.393.638.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0348.542.745.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.393.638.400đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1482500.000đ
Giải ba○○○2880250.000đ