Thứ Ba, 14/06/2022

02152632353616

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.299.663.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.966.536.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○092.299.663.650đ
Jackpot 2○○○○○●05.966.536.800đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1044500.000đ
Giải ba○○○2323050.000đ