Thứ Bảy, 14/09/2019

10364244455414

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.202.794.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.191.913.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.202.794.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.191.913.100đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○412500.000đ
Giải ba○○○1014950.000đ