Thứ Bảy, 14/11/2020

05111534444835

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.485.472.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.175.118.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○039.485.472.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.175.118.000đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○526500.000đ
Giải ba○○○1057350.000đ