Thứ Bảy, 15/01/2022

20264146474818

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.394.271.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.176.451.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○038.394.271.200đ
Jackpot 2○○○○○●04.176.451.550đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○473500.000đ
Giải ba○○○1083150.000đ