Thứ Bảy, 15/08/2020

01112930415104

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.602.347.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.473.078.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○140.602.347.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.473.078.850đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○533500.000đ
Giải ba○○○946650.000đ