Thứ Ba, 15/12/2020

10111335384914

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.462.833.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.502.112.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.462.833.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.502.112.100đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○599500.000đ
Giải ba○○○1481750.000đ