Thứ Năm, 15/12/2022

02253850515521

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 155.290.691.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.930.041.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.290.691.550đ
Jackpot 2○○○○○●03.930.041.500đ
Giải nhất○○○○○3440.000.000đ
Giải nhì○○○○1727500.000đ
Giải ba○○○3439950.000đ