Thứ Ba, 16/01/2018

06273341424922

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 247.416.944.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.948.803.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0247.416.944.250đ
Jackpot 2○○○○○●04.948.803.450đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○1466500.000đ
Giải ba○○○3212350.000đ