Thứ Bảy, 16/01/2021

13152829324449

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.663.441.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.900.662.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.663.441.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.900.662.300đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○505500.000đ
Giải ba○○○1104350.000đ